KrF vil ha gratis barnehage for å lære barn norsk

Kristelig Folkeparti mener at alle fire— og femåringer med dårlige norskkunnskaper bør få fire timer gratis barnehage hver dag.