• Den russiske tråleren Nemansky Scanpix

Tråler tatt i arrest