Én av fire som omkommer på jobben er utlending

Hver fjerde som omkom i arbeidsulykker i Norge i fjor, var utenlandsk statsborger. Bare én av dem hadde fast jobb.