Storberget tror på mer forsoning og mindre straff

Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) tror straffereaksjoner mer basert på forsoning mellom offer og gjerningsperson vil gagne begge parter. Men selv er han klar på at han ikke kan tilgi gjerningsmannen bak 22. juli.