Helsetilsynet: Hjernepasienters samtykke sentralt

Helsetilsynet skal undersøke om Oslo universitetssykehus ga pasientene i et omstridt hjerneforskningsprosjekt nok informasjon og om de strenge kravene til samtykke ble fulgt.