For tidlig fødte barn risikerer alvorlige problemer

Barn som er født i uke 23 til 25 risikerer alvorlige funksjonsskader, som cerebral parese, døvhet og blindhet.