To menn anker ikke menneskehandeldom

To av rumenerne som i Bergen tingrett ble dømt for menneskehandel, vedtar dommen.