Grønt lys for lengre tømmertransporter

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vil tillate lengre og tyngre tømmertransporter på norske veier. Men slike tømmervogntog kan bare kjøre på utvalgte strekninger.