• Etter 13 års totalforbud åpner Mattilsynet for at norsk oppdrettslaks kan spise beinmel fra kylling og gris. Bransjen selv er tvilende til om den vil benytte seg av den nyvunne muligheten. Colourbox

Nå kan laksen smake gris

Etter 13 års totalforbud åpner Mattilsynet for at norsk oppdrettslaks kan spise beinmel fra kylling og gris. Bransjen selv er tvilende til om den vil benytte seg av den nyvunne muligheten.