• Kulturrådets prøveordning med e-bokutlån på bibliotekene blir forlenget til også å gjelde bøker utgitt i 2013 og 2014.

Bibliotekene får e-bøker i ytterligere to år

Kulturrådets prøveordning med e-bokutlån på bibliotekene blir forlenget til også å gjelde bøker utgitt i 2013 og 2014.