Dommer-nestor kritiserer håndtering av promillesak

Stein Husby som er sorenskriveren med lengst fartstid i Norge, retter i en kronikk i VG kraftig kritikk mot politiets og Domstoladministrasjonens håndtering av saken om en promilledømt sorenskriver.