EOS-utvalget: E-tjenesten har ikke brutt loven

EOS-utvalget kritiserer E-tjenesten for behandling av sensitive personopplysninger om nordmenn, men mener tjenesten ikke har brutt loven.