• Sjefs Imam Pir Ala-Ud-Din Saddaquis på Norgesbesøk i Moske Jamate Ahle Sunnat i Oslo lørdag kveld. På bildet fra venstre Qari Mahmood, Muhammadata-ul-Mustafa, Sjefs Imam Pir Ala-Ud-Din Saddaquis , Aamir, Nehmat Ali Bukhari og Talat Butt. Scanpix

Norges imamer diskuterer ekstrem islamisme

Rundt 25 imamer var lørdag kveld samlet i Oslo for å diskutere ekstrem islamisme. Invitert til møtet var grunnleggeren av NOOR TV, forsker og imam Allau-ud-din Siddiqui.