• Fire omkom da flyet ikke greide å bremse etter landing på Stord lufthavn. Jan Tore Glenjen

Flyulykken på Stord forblir trolig uoppklart

Fem og et halvt år etter flyulykken på Stord blir havarirapporten lagt fram uten en klar konklusjon om årsak. Fire omkom da flyet ikke greide å bremse etter landing på Stord lufthavn.