Widerøe får tilbake flyruter i Lofoten

Widerøe får beholde fire flyruter i Lofoten etter at selskapet er gitt medhold i en klage på Samferdselsdepartementets vedtak om å tildele anbudet til det danske flyselskapet Danish Air Transport (DAT).