Dårlig samhandling i kreftbehandling

Kreftpasienter opplever ofte at helsetjenestene samarbeider dårlig, og mange mener at informasjonen kan bli mye bedre.