• Sauda er blant kommunene med høy rusavhengighet.

Mest rusmisbruk utenfor storbyene

Det er ikke storbyene, men byenes nabokommuner og utpregede industristeder som har størst andel av rusmisbrukere, ifølge en kartlegging fra Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.