Høyesterett forkaster anke i Amelie-saken

Høyesterett forkaster anken fra Politiets utlendingsenhet i Maria Amelie-saken. Hun slipper dermed å sitte fengslet.