• Scanpix

Stoltenberg: - Full tillit til Navarsete

Sp-leder Liv Signe Navarsete forsikrer at det nå er ryddet opp i pengegaverotet og at det ikke er flere lik i skapet. Hun er lettet over at Økokrim fritar styret for medvirkning til uriktige fakturaer.