Dette er juryen

Agder lagmannsrett har 12 jurymedlemmer under behandlingen av Baneheiasaken. Når skyldsspørsmålet skal avgjøres skal to av de 12 tre ut.