Forsvarsministerens sympatierKLÆRing

No problem! Jeg tror folk flest skiller mellom min rolle somforsvarsminister og hva jeg kler meg i privat, sierforsvarsminister Kristin Krohn Devold.