Klarsignal for felling av ni ulver i Østerdalen

Direktoratet for naturforvaltning (DN) vil lørdag starte ulvejakt i Østerdalen. Direktoratet har vedtatt en kompromissløsning som innebærer at ni av de om lag 20 ulvene i området skal felles.