Tønne vil ikke bruke helsemilliard i Norge

Helseminister Tore Tønne vil ikke bruke den ekstra helsemilliarden til behandling av pasienter i Norge. Han viser til Stortingets vedtak før jul, som ble gjort mot Arbeiderpartiets stemmer, og hevder han ikke har fullmakt til å endre denne beslutningen.