Tobakksskaderådet vil ha røykeplaster i butikkene

Vanlige butikker bør få lov til å selge røykeplaster og nikotintyggegummi, foreslår Statens tobakksskaderåd.