Rogalandsbenken sterk eller svak?

Elleve stortingsrepresentanter fra Rogaland. Er Rogalandsbenken styrket eller svekket?