Uenighet om ny hovedavtale

Forhandlingsbruddet mellom LO Kommune og Kommunenes Sentralforbund om ny hovedavtale gjør tariffoppgjøret til våren mer komplisert.