Enighet om revidert nasjonalbudsjett

Stortingets finanskomité avga torsdag kveld sin innstilling om revidert nasjonalbudsjett.