NSB avventer flymonopol

NSB er i høyeste grad klar over at det kan være markedsandeler å kapre etter hvert som flymonopolet SAS/Braathens får satt seg. Men foreløpig tenker ikke ledelsen i statsbanene offensivt.