Regjeringen kjører hardt mot oljevann

Regjeringen gir oljeindustrien tre år til å stoppe alle utslipp tilsjø. Miljøvern— organisasjonene er stort sett positive tilhavmiljømeldingen.