Flertall for strengere innvandringspolitikk

Et knapt flertall i befolkningen mener det bør bli vanskeligere for asylsøkere og flyktninger å få opphold i Norge.