Kripos koblet inn i etterforskning av dyrevernere

Dyrenes FrigjøringsFront har tatt på seg ansvaret for sabotasjeaksjoner mot to pelsdyrmatanlegg i Hedmark og Telemark søndag. Nå er Kripos koblet inn i etterforskningen.