Dørum ønsker en felles arena i kampen mot incest

Justisminister Odd Einar Dørum (V) sa onsdag at han vil ta et initiativ til et felles møte mellom Støttesenter mot incest (SMI) og flere departementer i kampen mot seksuelle overgrep mot barn.