Victor Normans tilsynsmelding slaktet

Stortinget vil etter alt å dømme ikke vedta noen samlet utflyttingav åtte statlige tilsyn fra Oslo. Et sjøfartsdirektorat i Haugesundhenger i en tynn tråd.