- Asylbarn «tikkende bomber»

— Norske myndigheter lukker bevisst øynene for at det kommer enslige barn til Norge som asylsøkere med behov for beskyttelse, hevder Elise Kipperberg, barneretts-forsker og høgskolelektor ved institutt for barnevern, Høgskolen i Stavanger.