Fiskeriministeren skjerper kampen mot fiskejuks

Fiskeriminister Otto Gregussen varsler nye tiltak for å komme jukset i fiskerinæringen til livs. Allerede i revidert nasjonalbudsjett 11. mai vil det komme forslag til bevilgninger til tiltak som kan realiseres straks.