Frp vil ta statsstøtten fra jøder

Oslo Frp vil ta statsstøtten og vigselsretten fra trossamfunn sompraktiserer kjønnsdelte forsamlinger.