Skriftlige forhandlinger i Frp-saken

Det blir ikke noe åpent rettsmøte når kjæremålet fra stortingsrepresentant Dag Danielsen og de åtte andre utestengte Frp-medlemmene skal behandles i Borgarting lagmannsrett.