Rogaland samles om Jåttå

Rogalandspolitikerne står samlet om Jåttanuten som felles norsk forsvar— og Nato-kommando i framtiden.