Holder tilbake penger til fjellredningsgrupper

Justisdepartementet holder tilbake 300.000 kroner til alpine fjellredningsgrupper. Konsekvensen kan bli dårligere beredskap og mindre samtrening med hovedredningssentralene.