Beskylder Høyre for uredelig valgkamp

Høyre nekter konsekvent å tallfeste hvor store skattelettelser partiet vil tilby, Uredelig og lite troverdig, mener KrF og SV.