Kontantstøtta stel frå familiebarnehagane

Familiebarnehagane har opplevd ein reduksjon i søkjarar etter atkontantstøtta vart innført i 1998. På landsbasis har talet på barni familiebarnehagar gått frå rundt 14.000 barn i 1996 til vel11.000 barn i 1999.