Mehamn-ulykken skal granskes på nytt

Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) nedsetter en uavhengig kommisjon for å granske Mehamn-ulykken på nytt.