Antirøyk-medisin nesten gratis

I morgen, på verdens KOLS-dag kan du kjøpe røykesluttemedisinen Zyban til prisen av en pakke sigaretter.