Studentrabatt vert nasjonal politikk

I statsbudsjettet legg ein opp til at både ungdomskortet og studentrabatten vert gjeldande i heile landet neste haust.