UDIs snuoperasjon

Utlendingsdirektoratet legger om arbeidsmåten for å bli mereffektiv og fleksibel. Dette skal merkes i drastisk korteresaksbehandlingstider for folk som søker asyl, familiegjenforeningog statsborgerskap, lover UDIs nye direktør, Trygve G. Nordby.