Høgsterett ikkje inhabil

Dei faste høgsterettsdommarane meiner dei ikkje er inhabile i saka mot ein 60-åring som plaga deira kollega Magnus Matningsdal på Bryne julafta 2001. Dermed er det klart at rettens faste dommarar skal behandla saka.