- Må ikkje svartmala

Frå regjeringshald kjem det nå sterke åtvaringar til industrien mot å overdriva vanskane for eksporten.