Færre får omsorgslønn etter prøveprosjekt

I januar 1998 var en gruppe på sju mødre til funksjonshemmede barnfra Stavanger i møte med daværende sosialminister Magnhild MeltveitKleppa. De fortalte om det steile byråkratiet som møtte dem da desøkte om omsorgslønn. På grunn av et uklart regelverk var detnærmest tilfeldig hvem som fikk omsorgslønn.