Morgendagens misjon drøftes i Stavanger

Hvordan skal misjonen forholde seg til dagens fordeling av godene? Og hvordan skal misjonen møte aidsproblematikken?