Skjerper krav til plassering av oljefondet

Regjeringen endrer reglene for plassering av oljefondet for å unngå brudd med Norges folkerettslige forpliktelser.